Download Geo-Scatter for Blender | Tạo Mô Phỏng Cảnh Quan Tự Nhiên

Geo-Scatter for Blender là một add-on mạnh mẽ dành cho phần mềm Blender, được phát triển để tạo ra các mô phỏng cảnh quan và môi trường tự nhiên phong phú. Add-on này cung cấp các công cụ và tính năng tiên tiến để phân tán và sắp xếp tự động các đối tượng trên bề mặt của mô hình, giúp tạo ra các cảnh quan sống động và đa dạng.

Với Geo-Scatter, người dùng Blender có thể tạo ra hàng loạt các đối tượng như cây cối, đá, cỏ, hoa, và nhiều loại mô hình khác và phân tán chúng trên bề mặt cảnh quan một cách tự động. Add-on cung cấp các công cụ để tùy chỉnh mật độ, tỷ lệ, hướng, vị trí và các thuộc tính khác của các đối tượng được phân tán, giúp người dùng kiểm soát mức độ đa dạng và phức tạp của môi trường.

Geo-Scatter cung cấp các tính năng linh hoạt để tạo cảnh quan đa dạng. Người dùng có thể sử dụng các bản đồ hoạt động (texture maps) để tạo ra các khu vực phân tán riêng biệt với mật độ và loại đối tượng khác nhau. Add-on cũng hỗ trợ các tính năng như tự động cắt xén (clipping) các đối tượng để tránh va chạm và tạo hiệu ứng rụng lá, tạo đối tượng ngẫu nhiên và sắp xếp theo quy tắc định sẵn, và tạo các hiệu ứng tự nhiên như gợn sóng và hiệu ứng thời tiết.

Bên cạnh đó, Geo-Scatter cũng hỗ trợ các tính năng xuất khẩu và tương thích với các add-on và công cụ khác trong Blender. Add-on cho phép người dùng xuất khẩu các đối tượng đã được phân tán thành các hệ thống hiện thực ảo (instancing systems) để tăng hiệu suất và tương thích với các công cụ dựng phim và động học khác.

Các chức năng của Geo-Scatter

Geo-Scatter for Blender cung cấp một loạt các chức năng mạnh mẽ để phân tán và sắp xếp tự động các đối tượng trên bề mặt cảnh quan trong Blender. Dưới đây là một số chức năng chính của Geo-Scatter:

 1. Phân tán đối tượng: Add-on cho phép người dùng phân tán các đối tượng như cây, cỏ, đá, hoa, và nhiều loại mô hình khác trên bề mặt cảnh quan một cách tự động. Người dùng có thể tùy chỉnh mật độ, tỷ lệ, hướng, vị trí và các thuộc tính khác của các đối tượng được phân tán.
 2. Sắp xếp đối tượng: Add-on cung cấp các công cụ để sắp xếp các đối tượng theo các quy tắc và mẫu định sẵn. Người dùng có thể tạo ra các khu vực phân tán riêng biệt với mật độ và loại đối tượng khác nhau.
 3. Tích hợp bản đồ hoạt động: Geo-Scatter hỗ trợ việc sử dụng các bản đồ hoạt động (texture maps) để tạo ra các khu vực phân tán với mật độ và loại đối tượng khác nhau. Người dùng có thể sử dụng các bản đồ hoạt động để tạo ra các mô hình cảnh quan phức tạp và đa dạng.
 4. Tự động cắt xén: Add-on cho phép tự động cắt xén các đối tượng phân tán để tránh va chạm và tạo hiệu ứng rụng lá tự nhiên. Điều này giúp tạo ra các cảnh quan sống động và tự nhiên.
 5. Hiệu ứng thời tiết và mô phỏng: Geo-Scatter hỗ trợ tạo các hiệu ứng thời tiết như gợn sóng, hiệu ứng mưa, hoặc tuyết rơi. Add-on cung cấp các công cụ để tạo ra các hiệu ứng tự nhiên và động đậy cảnh quan.
 6. Xuất khẩu và tương thích: Geo-Scatter cho phép người dùng xuất khẩu các đối tượng đã được phân tán thành các hệ thống hiện thực ảo (instancing systems) để tăng hiệu suất và tương thích với các công cụ dựng phim và động học khác trong Blender.

Đề xuất hệ thống Geo-Scatter

 • CPU lõi kép 64-bit 2Ghz có hỗ trợ SSE2
 • RAM 4 GB
 • Màn hình 1280 × 768
 • Chuột, bàn di chuột hoặc bút + máy tính bảng
 • Card đồ họa với RAM 1 GB, OpenGL 3.3
 • Bờ len đơ bản 2.8, 2.81, 2.82, 2.83, 2.9, 2.91, 2.92, 2.93, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Chỉ dẫn cài đặt Geo-Scatter

 • Cần cài đặt Blender trước
 • Mở ứng dụng, click Edit (EDIT) → Preference → Plug-in (Aadd-ONS) → Install
 • Restart Blender, you can see the installed plug -in in the tệp tin → user settings → plug -in

Download Geo-Scatter Full

Định dạng: ZIP
Kích thước: 83MB
Pass giải nén: 321
Download Link dự phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *