Hướng dẫn tải xuống

Để lấy link tải các tài nguyên trên Taitaca.com bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bài viết của tài nguyên bạn muốn tải, tìm đến cuối bài viết sẽ có link tải, bạn nhấn vào link bạn muốn tải

Bước 2: Làm theo hướng dẫn của trang tải link để lấy mã tải

Bước 3: Lấy mã tải và dán vào ô nhập mã rồi nhấn lấy link để đến link tải gốc và tải về