Tải LLBLGen 2022 – Phần Mềm Mô Hình Hóa Thực Thể

LLBLGen Pro 2022 là một phần mềm mô hình hóa thực thể tuyệt vời cho phép bạn dễ dàng và tốc độ chóng tạo mới các thực thể cho các phần mềm .Net của mình. Đây là một phần mềm hoàn chỉnh và đầy đủ chức năng, mang tới các công cụ tiên tiến và hiệu quả để tạo mới mô hình tốc độ chóng và dễ dàng cho các thực thể (Entity) và thực sự tạo mới ra lớp mô hình thực thể. cho các phần mềm .Net của họ. Nó cho phép người dùng dễ dàng xác định mô hình thực thể của họ và ánh xạ nó vào cơ sở data của họ để họ có thể bắt đầu viết các truy vấn ngay lập tức. Nó cho phép người dùng giảm thời gian, nỗ lực và đầu tư vào các phần quan trọng khác của dự án. Nó cũng mang tới một API SQL dễ dàng cho những trường hợp bạn cần diễn đạt các truy vấn của mình bằng chính SQL.

Thành quả này cho phép lập mô hình cơ sở data theo cách tiếp cận cơ sở data đầu tiên hoặc mô hình đầu tiên cho các nhà phát triển và việc chuyển đổi giữa hai mô hình này có thể thực hiện được ở mỗi giai đoạn của dự án. Vì dễ hiểu hơn đối với các yếu tố trực quan, kết quả này, giống như các ORM khác, áp dụng các nhà thiết kế đồ họa để ánh xạ các đối tượng vào cơ sở data, tăng tính linh hoạt, giảm lỗi, cấu hình dễ dàng hơn và triển khai tốc độ hơn. Trong thiết kế của kết quả này, bạn có thể dễ dàng mô hình hóa hàng nghìn thực thể khác nhau với nhau.

Công dụng LLBLGen

 • Cho phép bạn dễ dàng và tốc độ chóng tạo mới các thực thể cho các phần mềm .Net của mình.
 • Mang tới các công cụ nâng cao và hiệu quả để mô hình hóa các thực thể (Entity) tốc độ chóng và dễ dàng và thực sự tạo mới ra lớp mô hình thực thể.
 • Mang tới cho người dùng một giải pháp tuyệt vời để tạo mới mô hình thực thể cho các phần mềm .Net của họ.
 • Cho phép người dùng dễ dàng xác định mô hình thực thể của họ và ánh xạ nó vào cơ sở data của họ để họ có thể bắt đầu viết các truy vấn ngay lập tức.
 • Cho phép bạn giảm thời gian, công sức và đầu tư vào các phần quan trọng khác của dự án.
 • Mang tới một API SQL dễ dàng cho những trường hợp bạn cần diễn đạt các truy vấn của mình bằng chính SQL.
 • Áp dụng dễ dàng với hầu hết các ORM hiện có như Entity Framework, NHibernate, Linq To SQL hoặc thậm chí các ORM tùy chỉnh của riêng bạn.
 • Cho phép bạn chỉ cần có kế lớp mô hình cơ sở data và sau đó ánh xạ đến cơ sở data bạn muốn.
 • Khung đa năng được áp dụng rộng rãi trong nhiều dự án thương mại trên thế giới.
 • Cho phép người dùng và nhà phát triển tick Trung tâm .NET hoặc thậm chí .NET Complete.
 • Cho phép người dùng và nhà phát triển hoạt động khung thời gian hoạt động LLBLGen Pro trên bất kỳ iOS nào hoặc bất kỳ đám mây nào được mang tới cho họ.

Cấu hình LLBLGen

 • Hđh được hỗ trợ: Win 7/8/10
 • Bộ xử lý: Intel hoặc máy tính dựa trên CPU tương thích
 • RAM: RAM 4 GB
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 500 MB trở lên

Download LLBLGen

Fshare

UptoBox

UploadRAR

Pass giải nén: 321

Chỉ dẫn cài đặt LLBLGen

 • Tắt PM diệt virus (Chú ý tắt cả Win Defender)
 • Bỏ nén PM vừa download
 • Hoạt động Setup để cài đặt PM
 • Sao chép tệp tin keygen đến nơi vừa cài đặt PM đường dẫn “C:Program Files (x86)Solutions DesignLLBLGen Pro v5.9
 • Mở file Keygen và theo thứ tự
 • 1. Generate your license tệp tin
  2. Patch the required library tệp tin
  3. Uninstall LLBLGen .NET native images
 • Đã hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *