Tải LS DYNA Full – Chương Trình Phần Tử Hữu Hạn

LS DYNA

LS DYNA là một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được áp dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực. Phần mềm FE này đang được áp dụng trong các ngành công nghiệp kỹ thuật, ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất và quân sự. Phần mềm này có thể được áp dụng trên mọi background tảng như Win OS, Unix, Linux và Mac OS

Trong LS DYNA 971, gốc mã là phi tuyến tính và chúng áp dụng hỗ trợ thời gian rõ ràng và tìm hiểu phần tử hữu hạn động được thực hiện. LS DYNA 971 R7 cũng có thể được áp dụng để thực hiện mô phỏng tĩnh gần như cộng với nó có thể thực hiện sốc dưới nước, tìm hiểu lỗi, tìm hiểu nhiệt.

LS DYNA 971 R7 cũng mang tới các bản sửa lỗi và phần phát triển khác nhau. Nó có ánh xạ ứng suất phần tử shell cố định bằng * INITIAL_STRESS_SHELL. Nó cũng đã sửa lỗi khởi tạo mới ứng suất cho các phần tử tứ diện của công thức phần tử 4. LS DYNA cũng đã sửa thông điệp chia tỷ lệ khối cho các mối hàn tại chỗ. Nó cũng đã sửa lỗi bộ nhớ với loại vật liệu 3 trong tìm hiểu ngầm. Đầy đủ trong đầy đủ LS DYNA 971 R7 là một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được áp dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực.

Công dụng LS DYNA

 • Một chương trình phần tử hữu hạn ấn tượng có thể được áp dụng để mô phỏng các vấn đề phức tạp trong thế giới thực.
 • Phần mềm FE này đang được áp dụng trong các ngành công nghiệp kỹ thuật, ô tô, hàng không vũ trụ, sản xuất và quân sự.
 • Có thể được áp dụng trên mọi background tảng như Win OS, Unix, Linux và Mac OS.
 • Rễ mã là phi tuyến tính và chúng áp dụng hỗ trợ thời gian rõ ràng và tìm hiểu phần tử hữu hạn động được thực hiện.
 • Có thể được áp dụng để thực hiện mô phỏng tĩnh.
 • Có thể thực hiện sốc dưới nước, tìm hiểu thất bại, tìm hiểu nhiệt.
 • Đã sửa lỗi ánh xạ ứng suất phần tử shell bằng * INITIAL_STRESS_SHELL.
 • Đã sửa lỗi khởi tạo mới ứng suất cho các phần tử tứ diện của công thức phần tử 4.
 • Đã sửa thông báo tỷ lệ khối cho các mối hàn tại chỗ.
 • Đã sửa lỗi bộ nhớ với loại vật liệu 3 trong tìm hiểu ngầm.

Cấu hình LS DYNA

 • Hđh: Win XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Bộ nhớ (RAM): Đề xuất 1 GB RAM.
 • Dung lượng đĩa cứng: Cần 600 MB dung lượng trống.
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel Dual Core trở lên.

Download LS DYNA

Fshare

Pass giải nén: 321

Cách cài đặt LS DYNA

 • Bỏ nén PM vừa download
 • Hoạt động Setup để cài đặt PM nhớ tick nơi lưu PM
 • Sao chép toàn bộ tệp tin [email protected] vào nơi vừa cài PM của mình cài theo ổ C thì đường dẫn là “C:LSDYNAprogram
 • Mở PM lên tick tav Env Variables >> Set LS-DYNA ENV
  • Ở đây sẽ set các phần License Type >> “local”
  • Local License Tệp tin Name thì tick đến nơi vừa sao chép tệp tin [email protected] vào đường dẫn “C:lsdynaprogramlstc_file
 • Ok đã kết thúc xem video test Win 10 – 64bit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *