Tổng Hợp Phím Tắt Trong Word, Excel và PowerPoint Đầy Đủ

Phím tắt trong Word, Excel và PowerPoint

Phím tắt là các kết hợp phím trên bàn phím máy tính hoặc các thiết bị điều khiển khác nhau để thực hiện một số chức năng hoặc tác vụ cụ thể một cách nhanh chóng. Sử dụng phím tắt có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc trên máy tính.

Phím tắt trong Word, Excel và PowerPoint sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn, hiệu suất và chuyên nghiệp hơn.

Một số phím tắt thông dụng trong bộ ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint):

Phím tắt Word:

 1. Ctrl + N: Tạo văn bản mới.
 2. Ctrl + O: Mở tệp văn bản.
 3. Ctrl + S: Lưu văn bản.
 4. Ctrl + C: Sao chép văn bản đã chọn.
 5. Ctrl + X: Cắt văn bản đã chọn.
 6. Ctrl + V: Dán văn bản đã sao chép/cắt.
 7. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng.
 8. Ctrl + B: Đặt/loại bỏ định dạng in đậm.
 9. Ctrl + I: Đặt/loại bỏ định dạng in nghiêng.
 10. Ctrl + U: Đặt/loại bỏ định dạng gạch chân.
 11. Ctrl + P: In văn bản.
 12. Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản trong tài liệu.

Phím tắt Excel:

 1. Ctrl + N: Tạo bảng tính mới.
 2. Ctrl + O: Mở tệp bảng tính.
 3. Ctrl + S: Lưu bảng tính.
 4. Ctrl + C: Sao chép ô hoặc vùng đã chọn.
 5. Ctrl + X: Cắt ô hoặc vùng đã chọn.
 6. Ctrl + V: Dán nội dung đã sao chép/cắt.
 7. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng.
 8. Ctrl + Y: Thực hiện lại hành động đã hoàn tác.
 9. Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên trong bảng tính.
 10. Ctrl + Arrow keys: Di chuyển nhanh đến các vùng dữ liệu lân cận.
 11. Ctrl + Shift + Arrow keys: Chọn vùng dữ liệu lớn hơn.
 12. Ctrl + P: Mở hộp thoại in để in bảng tính.

Phím tắt PowerPoint:

 1. Ctrl + N: Tạo slide mới.
 2. Ctrl + O: Mở tệp PowerPoint.
 3. Ctrl + S: Lưu slide.
 4. Ctrl + C: Sao chép phần đã chọn.
 5. Ctrl + X: Cắt phần đã chọn.
 6. Ctrl + V: Dán nội dung đã sao chép/cắt.
 7. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng.
 8. Ctrl + P: Mở hộp thoại in để in slide.
 9. F5: Bắt đầu chế độ trình bày từ đầu.
 10. Shift + F5: Bắt đầu chế độ trình bày từ slide hiện tại.
 11. Ctrl + Arrow keys: Di chuyển giữa các slide.
 12. Ctrl + D: Sao chép slide đã chọn

Tổng Hợp Phím Tắt Trong Word, Excel và PowerPoint Đầy Đủ

Định dạng: ZIP
Kích thước: 600KB
Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *