Siemens Solid Edge 2023 – Phần Mềm Thiết Kế

Siemens Solid Edge 2023

Siemens Solid Edge 2023 là một phần mềm thiết kế 3D và phát triển sản phẩm được phát triển bởi Siemens Digital Industries Software. Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp để thiết kế và phát triển sản phẩm, Solid Edge cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tạo ra các mô hình 3D chính xác, thực hiện phân tích và kiểm tra sản phẩm, cũng như quản lý dự án và dữ liệu.

Tính năng của Siemens Solid Edge 2023

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Siemens Solid Edge 2023:

 1. Mô Hình Hóa 3D Chính Xác:
  • Solid Edge cung cấp môi trường mô hình hóa 3D mạnh mẽ với khả năng tạo ra các mô hình chính xác và phức tạp cho các sản phẩm.
 2. Phân Tích Và Mô Phỏng:
  • Phần mềm cho phép thực hiện các phân tích và mô phỏng để kiểm tra hiệu suất và tính khả thi của sản phẩm trước khi sản xuất.
 3. Thiết Kế Nội Thất Và Gia Công Mặt Bằng:
  • Solid Edge hỗ trợ thiết kế nội thất và gia công mặt bằng với các công cụ dễ sử dụng để tạo ra các bản vẽ và mô hình tương ứng.
 4. Tích Hợp BIM Và PLM:
  • Phần mềm tích hợp với quản lý thông tin sản phẩm (PLM) và mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM), giúp tạo ra sự liên kết trong toàn bộ quy trình sản xuất.
 5. Trực Quan Hóa Dữ Liệu:
  • Solid Edge cung cấp các công cụ trực quan hóa dữ liệu thông qua biểu đồ, đồ thị và hình ảnh để giúp hiểu rõ hơn về dữ liệu sản phẩm.
 6. Hỗ Trợ Sản Xuất:
  • Phần mềm hỗ trợ các quy trình sản xuất, từ tạo ra các bản vẽ kỹ thuật đến quản lý dữ liệu sản xuất.

Cấu hình cài đặt Siemens Solid Edge 2023

Yêu cầu cấu hình tối thiểu thường gặp (tham khảo):

 • Hệ điều hành: Windows 10 (64-bit).
 • Bộ xử lý: Bộ vi xử lý Intel Core i5 hoặc tương đương.
 • Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8GB RAM hoặc cao hơn (16GB hoặc nhiều hơn được khuyến nghị).
 • Card đồ họa: Card đồ họa hỗ trợ OpenGL với tối thiểu 1GB bộ nhớ VRAM.
 • Không gian đĩa cứng: Tối thiểu 50GB dung lượng trống cho cài đặt và khoảng trống đủ cho các tập tin dự án.

Tải phần mềm Siemens Solid Edge 2023

Định dạng: Zip
Kích thước: 3.84GB
Download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *