Tải Soft Organizer 9.19 – Phần Mềm Xóa Ứng Dụng Hiệu Qủa

Soft Organizer 9 là một ứng dụng để gỡ bỏ hết các phần mềm không cần có từ hệ thống của bạn. Thông thường, tiếp theo loại bỏ phần mềm trong hệ thống, vẫn còn có dấu vết từ chúng, các tệp và folder không cần có trên đĩa và các mục Regedit. Bài viết chia sẻ link download Soft Organizer 9.19 mới nhất cài đặt tự động duy nhất với 1 click chuột.

Download Soft Organizer 9.19 Final

Điều này xảy ra ngay cả khi phần mềm đã bị loại bỏ bởi đầy đủ các quy tắc, bằng cách áp dụng trình gỡ cài đặt riêng của mình (một công cụ để loại bỏ một chương trình được tạo mới bởi các nhà phát triển của nó). Soft Organizer (trước đây là Bản full Uninstall) được thiết kế để xử lý vấn đề này, phần mềm sẽ gỡ bỏ hết phần mềm không cần có từ hệ thống của bạn.

Tính năng chính của Soft Organizer 8 là gỡ bỏ hết các chương trình từ hệ thống. Để làm được điều đó, Soft Organizer theo dõi đầy đủ những thay đổi xảy ra trong hệ thống khi cài đặt phần mềm muốn. Bạn có thể tìm ra những file và mục sign up đã được tạo mới ra hoặc sửa đổi. Áp dụng data này, Soft Organizer hết gỡ bỏ phần mềm từ hệ thống nếu cần có.

Công dụng của Soft Organizer 9:

Trình tổ chức mềm tốc độ cao

  • Hoạt động tốc độ hơn nhiều ứng dụng loại bỏ ứng dụng khác. Điều này là do thực tế là khi kiểm tra các thay đổi được thực hiện bởi các chương trình cài đặt, các thay đổi trên đĩa được tìm hiểu trong thời gian thực, mà không cần lưu đầy đủ các tệp về đầy đủ các tệp trước và sau khic cài đặt cũng như các ứng dụng tương tự khác

List các chương trình luôn sẵn sàng

  • Bạn có thể cấu hình phần mềm để list các chương trình được cài đặt trên hệ thống sẽ có sẵn khi bạn nhấp vào biểu tượng trong khu vực thông báo. Click khác và bạn có thể tiến hành gỡ cài đặt chương trình. Đừng lãng phí thời gian tra cứu chương trình tháo gỡ cài đặt hoặc hoạt động ứng dụng Win tiêu chuẩn “Chương trình và các thành phần”

Dễ dàng gỡ bỏ các chương trình

  • Quy trình gỡ bỏ chương trình rất dễ dàng và không khác nhiều so với thông thường. Bạn có thể tick một chương trình không cần có trong Bản full Unisntall và nhấp vào nút “Delete”. Sự khác biệt duy nhất là tiếp theo gỡ bỏ một chương trình không cần có Soft Organizer sẽ mang tới để quét phần còn lại

Thông báo về các version mới của chương trình

  • Soft Organizer sẽ thông báo cho bạn về việc phát hành các version mới của chương trình cài đặ

Soft Organizer 9.19 Final

Pass giải nén: 321

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *