Tải Microsoft Visual C++ 2005 to 2022 Redistributable Package Mới Nhất

Microsoft Visual C++ là phần mềm tạo mới ra nơi IDE áp dụng trên Win giúp các nhà phát triển PM bên thứ 3 có thể hoạt động phần mềm của họ trên những background tảng chưa hỗ trợ trên Win. Microsoft visual C++ redistributable được viết bằng ngôn ngữ C, C++ cho phép đăng nhập vào các gallery phần mềm được chia sẻ, kế thừa chúng thay vì tạo mới lại từ đầu.

Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017-2022 Redistributable Package

Trên máy tính người dùng đang áp dụng có thế có 4 bản Microsoft Visual C++ Redistributable bao gồm cả bản 32 bit và 64 bit, thậm chí có số này tăng lên đến 20 trong trường hợp người dùng liên tục cài đặt nhiều PM khác nhau thấp nhất là bản 2005. Khi người dùng cài đặt một phần mềm, trong gói cài đặt đó đã bao gồm các bản Microsoft Visual C++ Redistributable tương thích để kế thừa background tảng cho phần mềm đó hoạt động ổn định.

Microsoft visual C++ rất cần có để tạo mới background tảng cho các PM trên máy tính hoạt động ổn định. Người dùng hết có thể gỡ bỏ Microsoft Visual C++ Redistributable khỏi máy tính. Tuy nhiên, Microsoft không khuyên người dùng gỡ bỏ chúng, bởi điều này sẽ gây ra những lỗi không thể kiểm soát và khó tìm ra nguyên nhân cho một số phần mềm cần background tảng này khi khởi hoạt động.

Trong gói Package All-in-One này, các bản 32-bit và 64-bit chính thức mới nhất của Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package. Bên cạnh đó, hội đồng này có chứa data áp dụng từ các bản trước của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package, để các trình cài đặt chương trình có thể cài đặt cài đặt mà không đề xuất cài đặt trên hệ thống, bản trước của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package.

Features of the assembly:

  • Supported operating systems: 32-bit and 64-bit.
  • When installing the assembly, it will install: 32-bit versions of Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package, on 32-bit operating systems, and 32-bit and 64-bit versions of Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package, on 64-bit operating systems.
  • During installation of the assembly, the previously installed 32-bit and 64-bit versions of Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2015-2017 Redistributable Package are searched and deleted.
  • By default, the installation of the assembly occurs with the hiding of stubs (False).
  • Installing Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable 11.0.50727 False will occur only on operating systems starting with Win Vista SP 2 and above.

Microsoft Visual C++ 2005 to 2022 Package Update 04/2022

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *